Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΑΣΥ στην ηλεκτρονική σελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο email: mail@dide.reth.sch.gr και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών σας αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης σας από το ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου.

Σας επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία επειδή οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων όπως ενημερώσουν όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση και υπηρετούν στο σχολείο τους με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και όσους απουσιάζουν (με άδειες ή αποσπάσεις).

Με εκτίμηση,

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2831028442

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ