Σας ενημερώνουμε ότι από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 μπορείτε να υποβάλλετε τυχόν ενστάσεις στο email: mail@dide.reth.sch.gr σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων 2023-2024, σελ. 8

Προτείνεται για την καλύτερη και ορθή προβολή των παρακάτω αρχείων η χρήση οθόνης υπολογιστή.