Μαθητεία

Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ 08-10-21: Η Αναβάθμιση του Θεσμού της Μαθητείας των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Έμπρακτα: 35% Αύξηση των Θέσεων Έναντι του 2020 25% Αύξηση της Αμοιβής των Μαθητευομένων

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2222/τ.Β’/26.05.2021] Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του Άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), Όπως Αυτό Προστέθηκε με την Παρ. 5 του Άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).

Περισσότερα
Νομοθεσία

[ΦΕΚ 2473/Τ.Β’/10.06.2021] Τροποποίηση Της Υπό Στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 Απόφασης Του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων Με Θέμα: «Ορισμός Των Τμημάτων Και Των Σχολών Των Πανεπιστημίων, Των Τ.Ε.I. Και Των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, Των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Της Ελλάδας Για Την Εισαγωγή Στα Οποία Απαιτείται Εξέταση Σε Ειδικά Μαθήματα Ή Πρακτικές Δοκιμασίες, Τα Αντίστοιχα Ειδικά Μαθήματα Και Πρακτικές Δοκιμασίες Για Κάθε Ένα Από Τα Τμήματα Και Τις Σχολές Αυτές, Τον Τρόπο, Τον Τόπο Και Τον Χρόνο Εξέτασης Και Βαθμολόγησης Της Εξέτασης Στα Ειδικά Αυτά Μαθήματα Και Πρακτικές Δοκιμασίες Και Κάθε Άλλη Αναγκαία Λεπτομέρεια» (Β’ 1538)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τροποποιήσεις των ΥΑ, Σχετικά με την Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Παράταση Θητείας των Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Μέχρι 31-8-2022 (ΑΔΑ: 6Τ9146ΜΤΛΗ-ΗΚ7)

Περισσότερα
Μαθητεία

Προσφορά Θέσεων Μαθητείας από τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» Περιόδου 2021-2022

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών/Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΜΒ046ΜΤΛΗ-Α4Υ)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο