Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης και Χανίων | ΑΔΑ: 695Γ46ΜΤΛΗ-ΟΦ6

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών/ντριών του ΓΕΛ Σπηλίου και του Γυμνασίου Συβρίτου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ6ΣΠ46ΜΤΛΗ-ΛΛΙ

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Αλλάζω για το Κλίμα” – ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Βάμου

Περισσότερα
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολείων στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με Τίτλο “Φυτεύω και Υιοθετώ ένα Δέντρο, Δίνω Ανάσα στη Γη” για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Συνεργασία με το Εφηβικό Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Acting for Children’s Rights! Τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνονται Θεατρικό Έργο», Τετάρτη 26/10/2022, 18:00 – 21:00

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών κάθε Δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου | ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στις Π.Δ.Ε. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου Προκειμένου να Οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΣΝΙ46ΜΤΛΗ-2Φ9

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2023

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) | ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις και Συμπληρώσεις Διάθεσης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, καθώς και Προσωρινής Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) που Βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Δ4Ξ46ΜΤΛΗ-9Β3

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο