Συνεχής Ενημέρωση: Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

 

  •  Χρονική Περίοδος συμπλήρωσης και υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022 00:00 – Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 16:00
  •  Χρονική Περίοδος Αποδοχής από την αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων: Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 17:00 – Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 20:00
  •  Χρονική Περίοδος Αποδοχής από την αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 08:00 – Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 23:59
  •  Η καταληκτική ημερομηνία για την Αξιολόγηση των ενστάσεων επί της αποδοχής ή μη των αιτήσεων από τις αντίστοιχες Επιτροπές Αξιολόγησης είναι η Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 15:00.