Λειτουργικά Κενά Ειδικής Αγωγής ύστερα από τις τοποθετήσεις σύμφωνα με την 19/16-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου

  • ΣΜΕΑΕ
  • Τμημάτων Ένταξης
  • ΕΕΠ – ΕΒΠ (ΣΜΕΑΕ και Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη Α΄ ΦΑΣΗΣ)
  • Παράλληλης Στήριξης Α΄ ΦΑΣΗΣ

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Τα λειτουργικά κενά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα επικαιροποιηθούν με νέα ανακοίνωση, μετά την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.