Σχετικά με μηνύματα που αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες σας αναφορικά με διορθώσεις στοιχείων των υποψηφίων για τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν την Ειδική Αγωγή, σας επισημαίνουμε ότι ελήφθησαν υπόψη οι επισημάνσεις σας για υπηρεσιακά σφάλματα καταχώρισης που εστάλησαν έως και την Παρασκευή 15/7/2022. Το γραμμογραφημένο αρχείο κατόπιν των διορθώσεων που μας επισημάνθηκαν έχει ήδη σταλεί προς επεξεργασία στο ΑΣΕΠ.

Μηνύματα που εστάλησαν μετά την Παρασκευή 15/7/2022 δεν ελήφθησαν ούτε πρόκειται να ληφθούν υπόψη.