Χρονικό διάστημα αιτήσεων από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00