ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Επισκοπής για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 6Λ2946ΝΚΠΔ-9Ν7

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο