Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ) Καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) Έτους 2023.

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ, στο Πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ | ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Κλήση Υποψηφίων σε Συνέντευξη

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για τη Στελέχωση της Επιτροπής Κριτών Συνεδρίου «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη Σύγχρονη Εποχή» Θεσσαλονίκη 18-19 Μαρτίου 2023

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία | ΑΔΑ: 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο