Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Τοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (& Διευκρίνιση)[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-08-2023]

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθέτηση με Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων για το Σχολικό Έτος 2023-2024, στις Θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, οι Οποίες Παραμένουν Κενές, Επειδή δεν Έχει Τοποθετηθεί Διευθυντής με Θητεία (ΑΔΑ: 9ΣΙΚ46ΝΚΠΔ-ΡΓ2)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Υποψηφίων για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Προσωπικού, Εξειδικευμένου στα Αντικείμενα των Κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το Σχολικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΜΔ46ΝΚΠΔ-ΗΧΚ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης Περιοχών για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών ή/και Ωρομισθίων το Σχολικό Έτος 2023-2024. | ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση και Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2023-2024 (ενημ. 11-08-2023)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Δηλώσεων Προσωρινής Τοποθέτησης Αποσπασμένων Μελών από Άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2023-2024.

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση των Τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με Εκπαιδευτικούς για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΦΝ746ΝΚΠΔ-2ΥΙ

Περισσότερα
Διορισμοί

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 Εγγεγραμμένων στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Περισσότερα
Διορισμοί

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων της Παρ. 3 του Άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α ́ 13), Υποψηφίων Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19 και ΤΕ16, Εγγεγραμμένων στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Β ́ (Γ ́1618/2023 και Γ ́ 1845/2023) των Αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022), 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022) και Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών στις Κενές Θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ρεθύμνου: α) του Γυμνασίου Πανόρμου. β) του ΓΕ.Λ. Πανόρμου, γ) του ΕΠΑ.Λ. Γαράζου, και δ) του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Σπηλίου | ΑΔΑ: 9Π0946ΜΤΛΗ-ΓΗΟ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού, Κατά Φθίνουσα Σειρά, Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για Πλήρωση με Επιλογή Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 6Ο7Η46ΜΤΛΗ-ΤΗΚ)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο