Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2023

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για Υποβολή Δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ, στο Πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ | ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Κλήση Υποψηφίων σε Συνέντευξη

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για τη Στελέχωση της Επιτροπής Κριτών Συνεδρίου «Σχέσεις Σχολείου και Οικογένειας στη Σύγχρονη Εποχή» Θεσσαλονίκη 18-19 Μαρτίου 2023

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία | ΑΔΑ: 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων στη Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Τροποποίηση της Υπό Στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων | ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΠΕΠΑΛ) | ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο