Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘΑ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΣΣ546ΝΚΠΔ-ΔΝΑ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘΑ και στις ΠΔΕ για το Σχ. Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: 9ΥΤΓ46ΝΚΠΔ-575

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε Δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσης Εκπαιδευτικού του Αγγλόφωνου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 66ΑΧ46ΝΚΠΔ-ΑΞΠ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικού Κενού σε Σχολική Μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του Ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Υπολειπόμενο Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 6Κ7Δ46ΝΚΠΔ-6ΑΣ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικών του Αγγλόφωνου και Ελληνόφωνου Τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΝΡΔ46ΝΚΠΔ-ΥΞΨ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικών του Αγγλόφωνου και Ελληνόφωνου Τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΡΔ46ΝΚΠΔ-ΥΞΨ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για Αποσπάσεις σε Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό ή το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 61Ξ646ΝΚΠΔ-ΓΧΦ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών/ντριών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου, του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ρεθύμνου της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου για το Σχολικό ή το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΑΟ46ΝΚΠΔ-ΔΝΓ)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ΑΔΑ: ΨΩΘΛ46ΝΚΠΔ-Ρ9Ζ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του Ν. 4547/2018)(ΑΔΑ: 6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο