Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΠΔΕ Κρήτης – Δελτίο Τύπου: Ημερίδες Ενημέρωσης για τη Διαχείριση του Άγχους και την Ψυχολογική Υποστήριξη των Υποψηφίων και των Οικογενειών τους

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τροποποίηση της υπό Στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που Υπάγονται στις Ειδικές Κατηγορίες του Εδαφίου α της Παραγράφου 4 του Άρθρου 2 του ν. 2525/1997» | ΦΕΚ 2232/τ.Β’/12.04.2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ) Καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Νέων Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που Αφορούν στη Συμπλήρωση του Μητρώου για τις Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Πρόγραμμα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/Ειδικών & Μουσικών Μαθημάτων/Υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

21-03-24 Υπενθύμιση Προθεσμίας για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαδικασίες Διενέργειας των Εξετάσεων για την Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) – Σύσταση, Συγκρότηση, Πλαίσιο Λειτουργίας και Αρμοδιότητες των Οργάνων που θεσπίζονται προς τον Σκοπό της Διεξαγωγής των Εξετάσεων Αυτών [ΦΕΚ B’ 1519/07.03.2024]

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και Σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το Σύστημα των Εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο, το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2025 (ΑΔΑ: 9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Επιστολή Μινωϊκών Γραμμών σχετικά με τις Μετακινήσεις των Μαθητών/τριών. Υποψήφιοι/ες ΠΚΕ, Ειδικών Μαθημάτων, Επαναληπτικών Εξετάσεων – Χορήγηση Έκπτωσης 50% – Hράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο (για Διευκόλυνση Υποψηφίων)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Επιστολή ΑΝΕΚ Σχετικά με τις Μετακινήσεις των Μαθητών/τριών που θα Συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενημέρωση για την Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6ΓΑ546ΝΚΠΔ-83Ρ)

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο