Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Τρόπος Διεξαγωγής Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΝ5Ν46ΜΤΛΗ-ΑΘ5)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ: Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για την Εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για τα ΣΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ: Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ: Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων για την Εισαγωγή τους στα ΣΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 – Γενικές Οδηγίες – Δικαιολογητικά – Πρόγραμμα

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αποστολή Οδηγιών και Προγράμματος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων TΕΦΑΑ, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο