Πανελλαδικές Εξετάσεις

-Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Μαθητών/τριών και Αποφοίτων για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2024
-Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

-Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2024 (Μαθητές ή Απόφοιτοι)
-Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 5 Μουσικά Τμήματα με τη Διαδικασία Εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως Ισχύει (Μαθητές ή Απόφοιτοι).

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Δικαιολογητικών για Προφορική ή Γραπτή Εξέταση Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Έτους 2024, για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΑ: 6Φ5Τ46ΝΚΠΔ-05Χ)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και Υγειονομικών Εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Έτους 2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Δικαιολογητικών για τη Χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους Σχολικούς Αγώνες 2022-2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.
Β. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2023.

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας-Εξεταστέας Ύλης στο Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα «Οικονομία» των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – Δελτίο Τύπου 14-09-23: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Έτους 2024

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους Υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023.

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανακοίνωση Αναφορικά με την Διενέργεια των Ειδικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που Υπηρετούν στο Εξωτερικό και των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ Έτους 2023, λόγω των Έκτακτων Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο