Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας κατά τη Διενέργεια των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Εξεταστικής Περιόδου 2022

Περισσότερα
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Έτους 2022

Περισσότερα
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)(ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο