Εξετάσεις

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» Μαθημάτων στις Προαγωγικές Εξετάσεις της Γ’ Τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο Πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας | ΦΕΚ B’ 5865/17.11.2022

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1.Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 6ης Νοεμβρίου 2022
2.Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) της 6ης Νοεμβρίου 2022

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά Θέματα

Καθορισμός Εξεταστέας Ύλης για τα Μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου που Εξετάζονται Γραπτώς στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΦΕΚ 4450/τ.Β’/22-08-2022

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και Προκήρυξη Εξετάσεων με Ιδιαίτερη Καλλιτεχνική Προδιάθεση

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση Πρόσκλησης για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Περιόδου Μαΐου 2022 [Προσθήκη Εξεταστικών Κέντρων σε Χανιά και Κομοτηνή]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) Περιόδου Μαΐου 2022 [Ανακοινοποίηση]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ενδοσχολικές και Προαγωγικές Εξετάσεις Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες / Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο