Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τροποποίηση της υπ’αρ. 13098/24-11-2023 Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης | ΑΔΑ: 6Η7Τ46ΝΚΠΔ-ΡΟΡ

Περισσότερα
Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΥΕΝ46ΝΚΠΔ-6Α7)

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών – Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Περιόδου 2023-2024 (ΑΔΑ: 61ΝΗ46ΝΚΠΔ-ΙΓΧ)

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2023-2024 (ΑΔΑ: Ρ41Ν46ΝΚΠΔ-ΒΜΦ)

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή
Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία»

Περισσότερα
Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2022-2023 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης | ΑΔΑ: 6ΞΣ646ΜΤΛΗ-Λ1Π

Περισσότερα
Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΔΕ Κρήτης – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες το Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Περιόδου 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ49Κ46ΜΤΛΗ-ΡΒΛ

Περισσότερα
Μαθητεία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μαθητευόμενων για Συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2022-2023 | ΑΔΑ: 6ΧΓΨ46ΜΤΛΗ-ΘΤΕ

Περισσότερα
COVID-19

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ, κατά την Έναρξη του Σχολικού Έτους 2022-2023 και Μέτρα για την Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 κατά τη Λειτουργία τους | ΦΕΚ B’ 4695/07.09.2022

Περισσότερα
Μαθητεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παράταση – Προσφορά Θέσεων Μαθητείας από Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» Περιόδου 2022-2023

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο