ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Κατάρτιση και Υποβολή των Σχεδίων Δράσης Σχ. Έτους 2022-23 στο Πλαίσιο του Προγράμματος ΜΝΑΕ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Προέδρων Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων για Συμμετοχή στη 2η Ημερίδα με Τίτλο: «Συνεργασίες, Υποστήριξη & Προοπτικές στις Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Ρεθύμνου»

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ημερίδα με Τίτλο: Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές. Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

6η Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση, Μόνιμων και Αναπληρωτών/ωτριών Εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο Πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» | ΑΔΑ: 6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού | ΦΕΚ B’ 5939/21.11.2022

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων Γυμνασίων και Λυκείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Επιμορφωτική Εξ Αποστάσεως Ημερίδα με Θέμα: “ΑποΤΥΧΗα” στις 16/11/2022

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαδικτυακό Σεμινάριο με Τίτλο: «Αλφαβητάρι των Οικονομικών», Δευτέρα 7/11/2022, 18:30 – 20:30

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε Συνεργασία με το Εφηβικό Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Acting for Children’s Rights! Τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνονται Θεατρικό Έργο», Τετάρτη 26/10/2022, 18:00 – 21:00

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοδιορισμένους Μόνιμους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Α΄ Φάσης Κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ03.50 (Μαθηματικών) της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Δελτίου Τύπου ΙΕΠ για το 2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο Visionary Workshop στο Πλαίσιο του Έργου “Learning from the extremes”

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

Πρόσκληση σε Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 του Νομού Ρεθύμνου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικών του ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βιωματικό Εργαστήριο Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για τη Δ’ Φάση της Πράξης “Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού”

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο