Αποσπάσεις

Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) | ΑΔΑ: 991Ρ46ΜΤΛΗ-5Ν7 & Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Περισσότερα
Μετατάξεις

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ σε Κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΦΕΚ Γ’ 1694/15.07.2022)

Περισσότερα
Μετατάξεις

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών από Κλάδο σε Κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από Κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε Κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2022-2022 (ΦΕΚ Γ’ 1691/15.07.2022)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο Πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του Ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 91Σ146ΜΤΛ6-Η8Π)

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ)

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Καθώς και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο Πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του Ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝΙ46ΜΤΛ6-ΚΡΔ)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)(ΑΔΑ: ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ)

Περισσότερα
Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις Ε.Ε.Π & Ε.ΔΙ.Π

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο