Αποσπάσεις

Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) | ΑΔΑ: 991Ρ46ΜΤΛΗ-5Ν7 & Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο Πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του Ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 91Σ146ΜΤΛ6-Η8Π)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο Πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του Ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΝΙ46ΜΤΛ6-ΚΡΔ)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)(ΑΔΑ: ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ)

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 6Ν1546ΜΤΛ6-ΕΙΔ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο