Διορισμοί

Πρόσκληση σε Ορκωμοσία και Ανάληψη Υπηρεσίας 146 Εκπαιδευτικών Κλάδου ΤΕ16 Διοριζόμενων σε Κενές Οργανικές Θέσεις Μουσικών Σχολείων

Περισσότερα
Διορισμοί

ΥΠΑΙΘ: Διευκρινιστικές Οδηγίες Σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Νεοδιόριστους – Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης Προσωρινής Τοποθέτησης | Ανακοινοποίηση 19-08-2022 | Συνεχής Ενημέρωση

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (Α΄13) (ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1)

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 50/23.07.2022)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση Μελών Ε.Ε.Π. Κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 Εγγεγραμμένων Στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Του Α.Σ.Ε.Π. Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Πρωτοβάθμιας Και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Κατά Το Σχολικό Έτος 2021-2022 Σε Εφαρμογή Των Διατάξεων Του Άρθρου 62 Του Ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση Για Μόνιμο Διορισμό Σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Α/θμιας Και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, Εγγεγραμμένων Στους Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), Όπως Αναμορφώθηκαν και Ισχύουν, Κατόπιν Ανακαθορισμού Κενών Θέσεων [Αριθμ. 99052/Ε1/10.8.2021 (Β’ 3715) Κ.Υ.Α.] Και Ανακλήσεων Διορισμών

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02 και ΤΕ16, και Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδων/Ειδικοτήτων ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02, Εγγεγραμμένων στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2679 Γ΄ & 2680 Γ΄)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο