Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου | ΑΔΑ: ΡΟΚΥ46ΝΚΠΔ-ΞΝΖ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Tοποθέτηση σε Λειτουργικό Κενό Εκπαιδευτικού Γενικής Παιδείας, Αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου, για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΝΚΠΔ-ΣΤΧ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Απόσπαση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΣΨΓ46ΝΚΠΔ-ΑΡΩ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής | ΑΔΑ: ΨΠ8Ο46ΝΚΠΔ-ΡΡΩ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Νεοδιόριστων Μελών ΕΕΠ για Υποβολή Αίτησης Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (Α΄177)(ΑΔΑ: 6ΣΜ446ΝΚΠΔ-Ε72)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση και Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2023-2024 (ενημ. 11-08-2023)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Δηλώσεων Προσωρινής Τοποθέτησης Αποσπασμένων Μελών από Άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2023-2024.

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση των Τμημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. με Εκπαιδευτικούς για το Σχολικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: ΨΦΝ746ΝΚΠΔ-2ΥΙ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες του Εξωτερικού για τα Σχολικά Έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα Ημερολογιακά Έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου»| ΑΔΑ: Ψ2Ω446ΝΚΠΔ-ΙΤ8

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το Σχολικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΗΜ46ΜΤΛΗ-54Β)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Τετραετούς Διάρκειας ως Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) | ΑΔΑ: 9ΕΟΞΟΞΛΔ-ΣΡ4

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο