Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών προς Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου | ΑΔΑ: ΨΩΕΙ46ΝΚΠΔ-5ΕΞ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής | ΑΔΑ: 953Ξ46ΝΚΠΔ-ΧΚΜ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσεων Διδακτικού Προσωπικού με Απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων σε Περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 – Ανακοινοποίηση

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘΑ για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΣΣ546ΝΚΠΔ-ΔΝΑ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ86 για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘΑ και στις ΠΔΕ για το Σχ. Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: 9ΥΤΓ46ΝΚΠΔ-575

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Α) Δημοσιοποίηση Θέσεων Κινητικότητας Α΄ Κύκλου 2024 – Υποβολή Αιτήσεων
Β) Οδηγίες Σχετικά με Αιτήσεις Μετάταξης/Απόσπασης Εκπαιδευτικών που Υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
Γ) Κενές Θέσεις για Μετάταξη στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ανακοινοποίηση 12/04/2024)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε Δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων σε Υπηρεσίες και Φορείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Σχολικό Έτος 2024-25 | ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Για Απόσπαση Στο Εξωτερικό Από Το Σχολικό Έτος 2024-2025 Και Από Το Ημερολογιακό ‘Ετος 2025 Νότιου Ημισφαίριου (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Φύλλου Μητρώου Πρόσκλησης]

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο