Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) | ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Διάθεση Εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 9Σ8Θ46ΜΤΛΗ-Φ1Ξ)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Προκήρυξη Διαδικασίας Κατάταξης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για Πλήρωση Κενών Θέσεων Θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Κατά το Σχολικό έτος 2022-2023 με Σειρά Προτεραιότητας Κατά Κλάδο και Ειδικότητα

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για Αλλαγή Σχολικής Μονάδας Θητείας

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά Θέματα

Διευκρινίσεις Σχετικά με τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τα Σχολεία τους Χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά και Σχετικά με τους Εκπαιδευτικούς που Υπηρετούν με Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: 6ΖΦΧ46ΜΤΛΗ-ΨΣΨ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Παράταση Θητείας των Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Μέχρι 31-8-2022 (ΑΔΑ: 6Τ9146ΜΤΛΗ-ΗΚ7)

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών/Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΜΒ046ΜΤΛΗ-Α4Υ)

Περισσότερα
12
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο