Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων (MOOCS) της Β΄ Φάσης, Δράσης 5 «Επιμόρφωση, Ενδοσχολική και Εξ Αποστάσεως, Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής», Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού», ΟΠΣ(ΜΙS) 5001313

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

24-01-22 Νέα ανακοίνωση του ΓΓ Α΄θμιας, Β΄θμιας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αλ.Κόπτση για την τηλεκπαίδευση

Περισσότερα
Τηλεκπαίδευση

Καθορισμός Πλαισίου Σχεδίων Δράσης σε Σχολικές Μονάδες Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής για την Ασφαλή Χρήση και Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων Τηλεκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Ένταξη Στον Πίνακα Και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των Σχολικών Μονάδων της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Καθορισμός των Ιδιαίτερων Καθηκόντων των Μελών Αυτών (ΦΕΚ 5009/τ.B’/27.10.2021)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με Μονοετή Θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ46ΜΤΛΗ-ΞΔΜ)

Περισσότερα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Παράταση Θητείας των Υπηρετούντων Εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Μέχρι 31-8-2022 (ΑΔΑ: 6Τ9146ΜΤΛΗ-ΗΚ7)

Περισσότερα
Λειτουργικά Κενά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Λειτουργικών Κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με Απόσπαση Μόνιμων Εκπαιδευτικών/Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών, Διάρκειας Ενός (1) Διδακτικού Έτους, για το Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΜΒ046ΜΤΛΗ-Α4Υ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο