Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών Μουσικού Κλάδου (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Σαξόφωνο» στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης | ΑΔΑ: ΨΡΟΦ46ΜΤΛΗ-Ρ3Δ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου Δύο (2) Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για τις Μουσικές Ειδικεύσεις «Κιθάρα Ηλεκτρική» και «Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)» | ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Λαούτο», «Ευρωπαϊκά Κρουστά» και «Τρομπέτα» για το Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς | ΑΔΑ: 97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή Ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Κρουστά Ευρωπαϊκά» για το Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Αλεξανδρούπολης | ΑΔΑ: 692646ΜΤΛΗ-Α1Ν

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αγρινίου | ΑΔΑ: ΨΗΞ946ΜΤΛΗ-ΕΕ3

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Τρομπέτα στο Μουσικό Σχολείο Σάμου | ΑΔΑ: ΩΔΖΙ46ΜΤΛΗ-ΖΘΚ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΑΔΑ: ΨΦΓΤ46ΜΤΛΗ-ΣΝΙ

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Διευκρίνιση Αναφορικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία Έτους 2022-23 | ΑΔΑ: 6ΜΠΡ46ΜΤΛΗ-19Κ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Κενών Θέσεων στις Τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Ένταξη Στον Πίνακα Και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) Για Το Σχολικό Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο