Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Άλλους Εκπαιδευτικούς Κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Δ.Ε. για το Σχολικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Διάθεση Μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 που Υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων σε Περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Υποβολή Αιτήσεων Αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε Δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το Διδακτικό Έτος 2024-2025 | ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (2η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του ν. 4547/2018) (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του Ν. 4547/2018)(ΑΔΑ: 6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Ίδρυση από το Σχολικό Έτος 2023-2024 στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ρεθύμνου, Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα “Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων” (ΦΕΚ B’ 6168/25.10.2023)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Απόφαση Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε Λειτουργικά Κενά για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΗ46ΝΚΠΔ-ΘΘΜ) και Τροποποίησή της (ΑΔΑ: ΨΜΝΣ46ΝΚΠΔ-Μ45)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Δηλώσεων Προσωρινής Τοποθέτησης Αποσπασμένων Μελών από Άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2023-2024.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο