Ειδική Αγωγή

Απόφαση Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε Λειτουργικά Κενά για το Διδακτικό Έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΗ46ΝΚΠΔ-ΘΘΜ) και Τροποποίησή της (ΑΔΑ: ΨΜΝΣ46ΝΚΠΔ-Μ45)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2023-2024 | ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Δηλώσεων Προσωρινής Τοποθέτησης Αποσπασμένων Μελών από Άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος 2023-2024.

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Απόφαση Τοποθέτησης σε Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου | ΑΔΑ: 9ΖΦΟ46ΜΤΛΗ-ΖΙ7

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Υποβολή Δικαιολογητικών για Προφορική ή Γραπτή Εξέταση Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Έτους 2023, για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΑ: ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) | ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για Έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 | ΑΔΑ: ΩΖ2Φ46ΜΤΛΗ-3ΜΕ & ΦΕΚ B’ 6069/28.11.2022

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) | ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο