Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) | ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Προτίμησης για Πρόσληψη ως Προσωρινών Αναπληρωτών το Διδακτικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση προς Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ Ρεθύμνου (Συμπλήρωση Ωραρίου – Προσωρινή Τοποθέτηση – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ)

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση Υποψηφίων για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (Α΄13) (ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1)

Περισσότερα
Διορισμοί

Εγκύκλιος: Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 50/23.07.2022)

Περισσότερα
Διορισμοί

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 49/23.07.2022)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Τοποθέτηση σε Οργανικές Θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ΑΔΑ: Ω8ΤΕ46ΜΤΛΗ-ΡΑΝ)

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 938446ΜΤΛΗ-Ι5Β)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο