Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Τριών (3) Εκπ/κών κλ. ΠΕ78, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΨΛ546ΜΤΛΗ-ΡΒΦ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και Προκήρυξη Εξετάσεων με Ιδιαίτερη Καλλιτεχνική Προδιάθεση

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο Πλαίσιο των Αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποψήφιων Μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για Υποβολή Δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο Πλαίσιο των Αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας Υποψηφίων Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 24/21.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας Υποψηφίων Μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 23/21.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΠΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 20/18.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΤΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 18/18.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΔΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 19/18.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο