Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Σχετικά με τη Διαδικασία Πλήρωσης των Κενών/Κενούμενων Θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ρεθύμνης

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ενημέρωση από ΥΠΑΙΘ Αναφορικά με Διορθώσεις Στοιχείων των Υποψηφίων για τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που Αφορούν την Ειδική Αγωγή

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Απαλλαγή και Άμεση Αποδέσμευση του Δρανδάκη Νικολάου και της Δημητρακοπούλου Αργυρής από τα Καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου Γυμνασίου Ρεθύμνου και του 1ου ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης (ΑΔΑ: Ω8ΔΗ46ΜΤΛΗ-Ν1Ρ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για Αλλαγή Σχολικής Μονάδας Θητείας

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Mαθητών/τριών και Kηδεμόνων για “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ”

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Εφαρμογή Μηχανογραφικού Δελτίου Σχολικής Μονάδας για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Ανοιχτή Πρόσκληση του ΙΕΠ για Χρηματοδότηση Απομακρυσμένων Σχολικών Μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

α) Ανακοίνωση – Πρόσκληση: Δευτέρα 20-6-2022, 5.30΄-9.30΄ μμ. Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση (ανατροφοδότησης – ετήσιου απολογισμού) Εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Επιμορφωτικού Προγράμματος της Συντονιστικής Ομάδας (11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση του «Εκπαιδευτικού–Διεπιστημονικού Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ για υλοποίηση κατά το σχολ. έτος 2021-2022). β) Παραδοτέα Εκπαιδευτικών και Βεβαίωση Συμμετοχής.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα με Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 Κατόχων Πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και Απόσπαση/Τοποθέτηση Διοικητικών Υπαλλήλων Κατόχων Πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. (ΑΔΑ: 969Σ46ΜΤΛΗ-875)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ: 6Υ0746ΜΤΛΗ-ΠΕΦ)

Περισσότερα
COVID-19

Έκτακτα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κίνδυνο Περαιτέρω Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο Σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και Ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και Ώρα 06:00 (ΦΕΚ B’ 2676/31.05.2022)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο