Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2024

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Παρέλευση Άπρακτου Διμήνου μετά από Αίτηση Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Εξαιρετικούς Λόγους και Παροχή Συμπληρωματικών Οδηγιών | ΑΔΑ: ΨΧ1Τ46ΝΚΠΔ-ΛΘ2

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για Υποβολή Αιτήσεων Απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΔΑ: Ψ2Τ246ΝΚΠΔ-Δ2Ζ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Έναρξη της Β Φάσης Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Δυναμικού Μουσικών Ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Κλάδου Μουσικής σε Θέματα Ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1. Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.
2. Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο