Αγωγή Υγείας

Έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας με Τίτλο «Σχολική Διαμεσολάβηση: Μαθαίνουμε να Ακούμε, να Συζητάμε, να Επιλύουμε…» για τα Σχολικά Έτη 2022-23 και 2023-24

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Υπουργείο Υγείας:
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023 (ΑΔΑ: 6ΒΖ2465ΦΥΟ-ΜΛΨ)
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2023 (ΑΔΑ: 6Γ0Σ465ΦΥΟ-Φ9Τ)

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Ρεθύμνου για το Σχολικό Έτος 2022-23 | ΑΔΑ: ΨΕΕΚ46ΜΤΛΗ-3ΨΒ

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Εγκρίσεις Προγραμμάτων του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Βιωματικό Εργαστήριο Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Πρόσκληση – Πρόγραμμα της  Εκδήλωσης «Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας Σχολικού  Έτους 2021-22» για την Παρουσίαση Προγραμμάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων)(3η Ανακοίνωση)

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Τροποποίηση της Υπό Στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 ΥΑ «Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ B’ 2055/26.04.2022)

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων) με Τίτλο: Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας Σχολικού Έτους 2021-22 – Β΄ Ανακοίνωση: Το Πρόγραμμα

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο