Εκδρομές

Γυμνάσιο Ανωγείων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος

Περισσότερα
Κινητικότητα

Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021 (ΑΔΑ: 6Ν1546ΜΤΛ6-ΕΙΔ)

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Ειδική Πρόσκληση για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων Μελών ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Άρθρο 86 του ν. 4547/2018)(ΑΔΑ: 6ΕΛ346ΜΤΛΗ-ΝΣΝ)

Περισσότερα
Εκδρομές

1ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου: Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για Eκπαιδευτικές Eπισκέψεις Mαθητών/τριών Tμημάτων της Γ’ Tάξης στην Πάτρα

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο