Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) | ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις και Συμπληρώσεις Διάθεσης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας, καθώς και Προσωρινής Τοποθέτησης Μονίμων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) που Βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 9Δ4Ξ46ΜΤΛΗ-9Β3

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Υπερωριακής Διδασκαλίας σε Εκπαιδευτικό Λειτουργό για Κάλυψη Εξαιρετικών Διδακτικών Αναγκών για το Διδακτικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: 67ΗΔ46ΜΤΛΗ-ΖΚΜ

Περισσότερα
Σχολικές Δραστηριότητες

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών σε Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο με Τίτλο: «Σχολικές Δραστηριότητες: Πεδίο Συνεργασίας και Βιωματικής Μάθησης»

Περισσότερα
Μεταθέσεις

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ [ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΔΕ]

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για Υποβολή Αιτήσεων Μετάθεσης Σχολικού Έτους 2022-2023 | ΑΔΑ: Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2022-2023 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης | ΑΔΑ: 6ΞΣ646ΜΤΛΗ-Λ1Π

Περισσότερα
Εκδρομές

Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στην Τσεχία

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Γαράζου, της Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου, για το Σχολικό Έτος 2022-2023 | ΑΔΑ: ΨΕΡΩ46ΜΤΛΗ-Χ3Ψ

Περισσότερα
Εκδρομές

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του ΜΣΡ (Γ΄ τάξης Λυκείου) στη Θεσσαλονίκη [ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ]

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο