Αξιολόγηση Μαθητών

Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων Σχολικού Έτους 2021-2022 (ΦΕΚ B’ 1962/19.04.2022)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Κάλυψη Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το Σχολικό Έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΠΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 20/18.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΤΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 18/18.04.2022)

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2022: Για τη Διαδικασία Κατάταξης με Σειρά Προτεραιότητας, κατά Κλάδο και Ειδικότητα, Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Κατηγορίας ΔΕ (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 19/18.04.2022)

Περισσότερα
Αποσπάσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις Τετραετούς Διάρκειας ως Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περισσότερα
Ειδική Αγωγή

Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ 15/04/2022: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εγκύκλιος Σχετικά με την Υπό Στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναφορικά με την Πρόσβαση των Υποψηφίων ΓΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Έτος 2022 και Εφεξής

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2022

Περισσότερα
Αγωγή Υγείας

Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων) με Τίτλο: Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας Σχολικού Έτους 2021-22 – Β΄ Ανακοίνωση: Το Πρόγραμμα

Περισσότερα
Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση

Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο