Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών | ΑΔΑ: ΩΝ1Ζ46ΜΤΛ6-4Α8

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2023-2024 και Μέχρι την Ημερομηνία Ανάληψης Υπηρεσίας των Νέων Υποδιευθυντών Ύστερα από Επιλογή Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4823/2021 καθώς και της Αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. | ΑΔΑ: ΨΖΜΚ46ΝΚΠΔ-ΟΦΖ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1. Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

2. Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Καθορισμός της Διαδικασίας Επιλογής και Τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). | ΦΕΚ B’ 5426/14.09.2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – Δελτίο Τύπου 14-09-23: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Έτους 2024

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Σχολή Αστυφυλάκων – Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου: Προκήρυξη για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού με Ωριαία Αποζημίωση Εκπαιδευτικού Έτους 2023-2024 Α’ Έτους Σπουδών (Α’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2023-2026, Β’ Έτους Σπουδών (Γ’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2022-2025 & Γ’ Έτους Σπουδών (Ε’ Εξάμηνο) της Εκπαιδευτικής Σειράς 2021-2024 | ΑΔΑ: 9ΩΗΚ46ΜΤΛΒ-55Σ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Σ.Ε. Γαλλικής Γλώσσας Ηρακλείου – Ευχές για Έναρξη Σχολικής Χρονιάς – Θεματογραφία Διαγωνισμού Γαλλοφωνίας 2024 – Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών (Ιούνιος 2023)

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τοποθέτηση σε Κενές και Κενούμενες Θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης | ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους Υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023.

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο