Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

6η Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση, Μόνιμων και Αναπληρωτών/ωτριών Εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στο Πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με Κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» | ΑΔΑ: 6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ηλεκτρικό Μπάσο στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αγρινίου | ΑΔΑ: ΨΗΞ946ΜΤΛΗ-ΕΕ3

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Τρομπέτα στο Μουσικό Σχολείο Σάμου | ΑΔΑ: ΩΔΖΙ46ΜΤΛΗ-ΖΘΚ

Περισσότερα
Αναπληρωτές

Τοπική Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή Ιδιώτη Εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη Μουσική Ειδίκευση Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης | ΑΔΑ: ΨΦΓΤ46ΜΤΛΗ-ΣΝΙ

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού | ΦΕΚ B’ 5939/21.11.2022

Περισσότερα
Εκδρομές

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου στην Αργυρούπολη (ΕΚΦΕ)

Περισσότερα
Εξετάσεις

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» Μαθημάτων στις Προαγωγικές Εξετάσεις της Γ’ Τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο Πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας | ΦΕΚ B’ 5865/17.11.2022

Περισσότερα
ΠΕΚΕΣ

ΠΕΚΕΣ Κρήτης: Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση Φιλολόγων Γυμνασίων και Λυκείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, Καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Ειδικών Μαθημάτων και Πρακτικών Δοκιμασιών, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 και εφεξής. | ΦΕΚ B’ 5803/14.11.2022

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο