Σας ενημερώνουμε για την παραλαβή των Πιστοποιητικών Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2022Β.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών από τους ενδιαφερόμενους γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας από τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Παρρέν Σιγανού 4, Όροφος 2ος.