Σας ενημερώνουμε για την παραλαβή των Πιστοποιητικών Επιτυχόντων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2022Α (Μαΐου). Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή εξουσιοδοτημένα άτομα με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» ως ο νόμος ορίζει.

Τμήμα Α ́ Διοικητικού, 2ος Όροφος.