Προκηρύξεις Θέσεων

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Κενών Θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ΑΔΑ: ΨΩΘΛ46ΝΚΠΔ-Ρ9Ζ)

Περισσότερα
Εκδρομές

1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αεροπορικών Εισιτηρίων και Λεωφορείο για τη Μετακίνηση Ρέθυμνο – Αεροδρόμιο κι Επιστροφή, για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών της Γ’ Τάξης Γυμνασίου στη Γερμανία τον Απρίλιο του 2024 (για 7 Ημέρες Συμπεριλαμβανομένων των 2 Ημερών των Πτήσεων)

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

-Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Μαθητών/τριών και Αποφοίτων για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2024
-Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

-Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2024 (Μαθητές ή Απόφοιτοι)
-Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 5 Μουσικά Τμήματα με τη Διαδικασία Εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως Ισχύει (Μαθητές ή Απόφοιτοι).

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Δικαιολογητικών για Προφορική ή Γραπτή Εξέταση Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Έτους 2024, για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΑ: 6Φ5Τ46ΝΚΠΔ-05Χ)

Περισσότερα
Μαθητεία

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΥΕΝ46ΝΚΠΔ-6Α7)

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο