Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), Καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (ΑΔΑ: 6ΑΣ446ΝΚΠΔ-Τ1Ο)[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ]

Περισσότερα
Σεμινάρια-Συνέδρια-Επιμορφώσεις

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας για Δημοσίους Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών | ΑΔΑ: ΩΝ1Ζ46ΜΤΛ6-4Α8

Περισσότερα
ΠΥΣΔΕ

Προσωρινή Ανάθεση Άσκησης Καθηκόντων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό Έτος 2023-2024 και Μέχρι την Ημερομηνία Ανάληψης Υπηρεσίας των Νέων Υποδιευθυντών Ύστερα από Επιλογή Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4823/2021 καθώς και της Αριθ. Πρωτ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υ.Α. | ΑΔΑ: ΨΖΜΚ46ΝΚΠΔ-ΟΦΖ

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

1. Πρόσκληση για Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών-Βαθμολογητών για τη Διεξαγωγή των Εξετάσεων Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

2. Πρόσκληση για Επιτηρητές στις Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενδεικτικός Προγραμματισμός της Διδακτέας-Εξεταστέας Ύλης στο Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα «Οικονομία» των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Περισσότερα
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2023

Περισσότερα
Μουσικά Σχολεία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη στον Πίνακα και Δήλωσης Μουσικών Σχολείων Εμπειροτεχνών Ιδιωτών Μουσικών (ΕΜ16) για το Σχολικό ‘Ετος 2023-2024 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5)

Περισσότερα
Εκπαιδευτικοί

Καθορισμός της Διαδικασίας Επιλογής και Τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). | ΦΕΚ B’ 5426/14.09.2023

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – Δελτίο Τύπου 14-09-23: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Έτους 2024

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο