Ανακοινώσεις

Εγκύκλιος για τις Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023
Α. Αναστολή Προσλήψεων και Υπηρεσιακών Μεταβολών
Β. Ανάκληση και Απαγόρευση Χορήγησης Κανονικών Αδειών
Γ. Διευκολύνσεις Υπαλλήλων για την Άσκηση του Εκλογικού τους Δικαιώματος

Περισσότερα
Εξετάσεις

Ανακοίνωση για την Παραλαβή των Πιστοποιητικών Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας Εξεταστικής Περιόδου Νοεμβρίου 2022Β

Περισσότερα
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ενημέρωση Σχετικά με Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το Σύστημα των Εξετάσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο, το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, όσον Αφορά τον Αριθμό Εισακτέων.

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ανάκληση Προκήρυξης για τον Καθορισμό Διαδικασίας Κατάταξης και Επιλογής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Στελέχωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) | ΑΔΑ: 6Χ0Θ46ΜΤΛΗ-ΩΜΥ

Περισσότερα
Αποσπάσεις

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς Κάλυψη των Λειτουργικών Αναγκών της | ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς Κάλυψη των Λειτουργικών Αναγκών της | ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΤΛΗ-7ΛΣ

Περισσότερα
Προκηρύξεις Θέσεων

[ΑΝΑΚΛΗΣΗ] Προκήρυξη για τον Καθορισμό Διαδικασίας Κατάταξης και Επιλογής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Στελέχωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Περισσότερα
Διορισμοί

[ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ] Πρόσκληση για Μόνιμο Διορισμό σε Κενές Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε Εφαρμογή των Διατάξεων της Παρ. 3 του Άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (Α΄ 13) και Δυνάμει της Περ. ια΄ της Παρ. 3 του Άρθρου

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Υποβολή Δικαιολογητικών για τη Χορήγηση Βεβαίωσης σε Μαθητές και Μαθήτριες για τη Διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες Σχολικού Έτους 2022-2023

Περισσότερα
Ανακοινώσεις

Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα Ακαδ. Έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 των Συγγενών των Θυμάτων και των Πληγέντων του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 | ΦΕΚ B’ 3286/18.05.2023

Περισσότερα
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο