ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Η τακτική μισθοδοσία των αναπληρωτών υπολογίζεται από το γραφείο μας και υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι την 4η κάθε μήνα. Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο το συνολικό ποσό καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς στις 10 του μηνός. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώνονται δεδουλευμένα. Για παράδειγμα, η μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου υπολογίζεται ως τις 4 του Οκτωβρίου και τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των εκπαιδευτικών στις 10 Οκτωβρίου.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται κάποιο αναδρομικό ποσό για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, ΜΚ κτλ) τότε αυτό μπαίνει ολόκληρο μαζί με την τακτική μισθοδοσία του.
Παρακάτω φαίνονται κάποια επιπλέον στοιχεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν :
Βασικός Μισθός
Ανάλογα με την προυπηρεσία του ο κάθε εκπαιδευτικός κατατάσσεται σε εναν συγκεκριμένο βαθμό και σε ενα συγκεκριμένο κλιμάκιο και ο βασικός μισθός που του αναλογεί φαίνεται στον Πίνακα 2 του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ : 4577Η-5ΕΤ που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.4024/2011.
Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα όταν υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4024/2011 .
Οικογενειακό Επίδομα
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα για τα τέκνα τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4024/2011 .
Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων περιοχών
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίδομα όταν υπηρετούν σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4024/2011 .

© 2014- 2015 ΔΔΕ Ρεθύμνου
Κατασκευή : Χατζηιωαννίδης Χρήστος
Υποστήριξη : Τριανταφύλλου Θεόδωρος - Μουντάκης Νίκος
Τηλ.Επικοινωνίας : 28310-26546 - Email : mistho dide.reth.sch.gr